Harmonogram konferencji

Program II Międzyuczelnianej Konferencji Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia 2017

11.03.2017

09:00 –10:00

Rejestracja uczestników (pierwsze piętro)

 

10:00 –10:15

Oficjalne rozpoczęcie Konferencji ZMIN 2017

 

10:15 – 10:45

prof. dr hab. Zbigniew Postawa „Modelowanie komputerowe zjawisk towarzyszących obrazowaniu chemicznemu struktur organicznych techniką SIMS”

 

10:45 – 11:15

prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny „Inżynieria makromolekularna na powierzchni”

 

11:15 – 11:45

Maciej Hendzel „Metody chemii kwantowej w nauce o materiałach”

 

11:45 – 12:15

Ewelina Zdanowicz „Wpływ domieszkowania na właściwości optyczne dwuwymiarowego kryształu MoS2

 

12:15 – 12:35

Przerwa kawowa

 

12:35 – 13:05

Karol Cieślik „Metoda dyfrakcji niskoenergetycznych elektronów (LEED) w badaniach właściwości struktralnych powierzchni – podstawy teoretyczne”

 

13:05 – 13:35

Karolina Łempicka „Określanie grubości warstw eksfoliowanych dichalkogenków metali przejściowych za pomocą rezonansowej spektroskopii Ramana i kontrastu optycznego”

 

13:35 – 14:05

Mikołaj Mielczarek „Tworzenie cienkich warstw przy pomocy ablacji laserowej i elektronowej”

 

14:10 – 15:00

Przerwa na obiad

 

15:00 – 16:30

Sesja posterowa

 

12.03.2017

09:45-10:00

Rozpoczęcie drugiego dnia Konferencji ZMIN 2017

 

10:10-10:40

Arkadiusz Bochniak „Izolatory topologiczne”

 

10:40–11:10

Dominika Wieczorek „Symulacje atomistyczne właściwości strukturalnych i transportowych ciekłych roztworów Al-Zr”

 

11:10–11:40

Maciej Skolarczyk „Anodowe nanostrukturalne tlenki metali przejściowych jako fotosensory glukozy”

 

11:40–12:10

Joanna Końko „Funkcjonalizowane nanowłókna węglowe”

 

12:10–12:30

Przerwa kawowa

 

12:30–13:00

Marta Pietrzak „Właściwości termodynamiczne i transportowe w ciekłych roztworach metalicznych Al-Cu w ujęciu metod symulacji atomistycznych”

 

13:00–13:30

Patrycja Gruszka „Badania korozyjne połączeń stopów aluminium z serii 5XXX i 7XXX”

 

13:30–14:00

Adriana GilarskaPęcherzyki lipidowe stabilizowane warstwą silikonową jako nowe nanonośniki substancji biologicznie aktywnych”

 

14:00–14:30

Paulina Komorek „Adsorpcja biopolimerów do powierzchni metalicznych w ujęciu biomedycznym”

 

14:45–15:15

Przyznanie nagród za najlepszą prezentację ustną oraz najlepszy poster, oficjalne zakończenie Konferencji ZMIN 2017

 

15:20

Obiad