KNN

Celem Koła Naukowego Nanotechnologów jest rozwój naukowy związany z tematyką zaawansowanych materiałów i nanotechnologii. Swoją działalność opieramy o prowadzenie projektów naukowych i popularnonaukowych, nie zapominając o integracji naukowej poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach.

Koło pracuje przy współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oprócz tego nasi członkowie są zaangażowani w badania prowadzone przez m.in. Instrytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej oraz Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

Działalność Koła wspierają Opiekunowie:
- prof. dr hab. Jerzy Konior
  z Zakładu Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii, Wydziału FAIS UJ
- dr hab. Szczepan Zapotoczny, prof. UJ
  z Zakładu Chemii Fizycznej i Elektrochemii, Wydziału Chemii UJ.