Informacje ogólne:

Razem z Kołem Naukowym NANOIN z Politechniki Wrocławskiej organizujemy już II edycję Międzyuczelnianej Konferencji Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia! Wydarzenie to odbywa się również przy współpracy z Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur oraz firmami zajmującymi się nanotechnologią: Airoptic i Vigo System S.A.

W zeszłym roku gospodarzem było Koło Naukowe NANOIN. W tym roku zapraszamy do Krakowa J. Konferencja odbędzie się w dniach
11-12.03.2017r. na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Osoby chętne do wzięcia udziału zachęcamy do rejestracji. Formularz znajduje się w zakładce Konferencja ZMIN. Rejestracja będzie otwarta do 31.01.2017r. Można tam również znaleźć regulamin.

W tym roku, oprócz prezentacji, przewidujemy również zorganizowanie sesji posterowej. Na Wasze abstrakty czekamy do 15.02.2017r.

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku oraz do zaglądania na naszą stronę internetową, na której będziemy zamieszczać ważne informacje dotyczące konferencji. 

 

UWAGA! Zostały ostatnie wolne miejsca (tylko pakiet podstawowy, uczestnictwo bierne)! Zapisy są możliwe poprzez formularz znajdujący się w zakładce Konferencja ZMIN. 

 

Informacje dotyczące posterów:

1. Postery powinny mieć formaty nie mniejsze niż A3 i nie większe niż A0.

2. Uczestnicy mogą prezentować swoje prace w języku polskim lub angielskim.

3. Dopuszcza się, aby prace miały więcej niż 3 autorów, jednakże jeden tytuł wystąpienia mogą przedstawić maksymalnie 3 osoby.

4. Prezentowane prace mogą mieć charakter przeglądowy lub praktyczny oparty o własne wyniki badań.

5. Prezentacja posterów odbywa się w czasie wyznaczonym w harmonogramie konferencji.

 

Informacje dotyczące prezentacji ustnych:

  1. Czas przeznaczony na prezentacje ustną wynosi 25 min. plus 5-7 min. na pytania słuchaczy.
     
  2. Dopuszczalne rozszerzenia plików prezentacji multimedialnych to *.pptx lub *.pdf. 

Patronat: