Kurs z programu Mathematica

Konferencja "Technologia w skali NANO"

W sobotę 7 grudnia 2013 o godzinie 15.30 odbędzie się SPOTKANIE NAUKOWE o temacie "Technologia w skali NANO". Rozpocznie się wykładami dwóch wybranych pracowników naukowych UJ:

dr hab. Szczepana Zapotocznego, prof. UJ, który opowie o szczotkach polimerowych 

oraz

dr hab. Piotra Cyganika, który przedstawi zagadnienie memrystora.

Ponadto w programie przewidujemy kilka ciekawych prezentacji studentów i doktorantów oraz debatę naukową połączoną z integracją.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Miejsce: klub "Nawojka", ul. Reymonta

XII OSKNF

W dniach 7-10 listopada 2013 odbyła się XII Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków organizowana w Krakowie przez Koło Naukowe SMP UJ oraz Foton AGH.

Z ramienia KNN, w konferencji 4 członków Koła brało czynny udział poprzez przedstawianie prezentacji oraz posterów:

Aleksandra Deptuch
poster: Zastosowanie elipsometrii, interferometrii i reflektometrii do badania grubości cienkich warstw

Wojciech Tomczyk
poster: Metody komplementarne i elektrooptyczne w badaniach związków ciekłokrystalicznych
prezentacja: Modelowanie metodami chemii kwantowej-czyli jak wyobrazić sobieniewyobrażalne

Paweł Dąbczyński
prezentacja: Wpływ obecności tlenu na szybkość rozpylania jonowego polimerów syntetycznych

Dominika Gnatek
prezentacja: Samoorganizacja molekuł na powierzchniach oraz badanie ich stabilności

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=33370439 0 0 XII OSKNF 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=33370439 0 0 XII OSKNF 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=33370439 0 0 XII OSKNF 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=33370439 0 0 XII OSKNF 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=33370439 0 0 XII OSKNF 6 4