Konferencje, seminaria

Projekty KNN

Jednym z celów Koła jest rozwój naukowy, dlatego wszystkim zainteresowanym proponujemy udział w konferencjach oraz seminariach. Umożlilwiają one poznanie ciekawej tematyki badawczej (nie zawsze przerabianej w ramach zajęć dydaktycznych) oraz popularnonaukowej. Spotkania naukowe prowadzą zaproszeni pracownicy naukowi oraz studenci będący zaangażowani w daną tematykę.

Wyjazdy do innych instytucji

Członkostwo w KNN umożliwia poszerzanie wiedzy przez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach i innych projektach naukowych organizowanych przez inne Instytucje. Każdy członek ma prawo starać się o dofinansowanie z funduszy Koła, czy dofinansowanie z innych źródeł poparte przez Koło Naukowe.

Projekty KNN

Naukowe

Członkowie KNN biorą udział w wielu projektach naukowych, często w ramach grantów. Oprócz tego planujemy rozpocząć prowadzenie własnych projektów badawczych.

Popularnonaukowe

Projekty popularnonaukowe prowadzone przez KNN obejmują prowadzenie pokazów, prezentacji, warsztatów o tematyce związanej z fizyką, chemią, nauką o materiałach i nanotechnologii. Ponadto, wspieramy studentów zainteresowanych pisaniem tekstów popularnonakowych, które rozwijają umiejętności pisania o nauce w przystępny sposób - oferujemy możliwość publikacji wybranych artykułów (zainteresowanych prosimy o kontakt).